Ålborg Byfoged 1661 og begyndt på 1661-1668, der reelt begynder 1664

Skifterne