En lille opdatering af Tørring herred tingbog 1662

Uddragene