Ålborg byfoged
Konceptskifter 1584-1627
Originale skiftebreve 1603-1620. Nået til 1615.

Skifterne