Ribe originale registreringer og skiftebreve 1656-1659

Skifterne