Ribe originale registreringer og skiftebreve 1646-1655

Skifterne