Så fik jeg set den del af Koldinghus skifteprotokol 1751-1760, der mangler på nettet:
lbnr. 55-68.

Skifterne