Koldinghus skifteprotokol 1751-1760

Dog mangler siderne 1340-1700 i Daisy hvorfor lbnr.55-67 kun er i overskriftsform.

Skifterne