En del af Koldinghus amt skifteprotokoller var undtaget fra fremtagning og er kun meddelt hvad der stod i registre og på Nygårds sedler, men nu ligger de på nettet og nu er første protokol færdig.
Løbenumre er bibeholdt, så enkelte udgår og andre tildeles et A, f. eks. 22A.

Hastrup jordebog for gods i Koldinghus amt 1750 findes indført i protokollen.

Skifterne