Sunds herred gejstlig skifteprotokol 1684-1738
samt nogle få skiftesager 1758-1793

Skifterne