Der findes en pakke med indberetninger 1764-1777 til Århus biskop over afsluttede skifter i hvert provsti.
Jeg har laver uddrag fra de 3 herreder, hvor skifteprotokollen fra perioden ikke er bevaret:
Hads herred i Århus amt
Hjelmslev herred i Skanderborg amt
Gjern herred i Skanderborg amt.

Skifter i Århus amt

Skifter i Skanderborg amt