Villy Sorensen i München har lavet et script, der søger på mit domæne efter brugers søgestreng, som om der blev søgt på Googles side, men fra en søgerude på min side.
SUPER.
Da jeg opdagede at det script, jeg hentede hos Google, kun søgte i den øverste tredjedel af mine filer, måtte jeg lukke søgemuligheden, for man kunne jo ikke vide om man havde fundet alt.
Det nye script finder alle filer, hvor søgestrengen er;
med ganske få undtagelser, idet Google åbenbart har placeret rafn som et overspringsord lige som imellem, over, under etc.
bing com finder de rigtige Rafn