Randers byfogeds uafhentede skiftedokumenter 1646-1677

Skifterne