Første protokol af Hammer herred gejstlig skifteprotokol 1740-1799

Skifterne