Færdig med Koldinghus skifteprotokol 1780-1785.

Skifterne