Så småt begyndt på Nakskov skifteprotokoller.
De to ældste er protokoller fra 1598-1626 over børnegods,
som jeg har valgt at opstille som om det var skifteprotokoller
med afdøde, enke, arvinger og formynder.

Skifterne