Færdig med Stevns herred gejstlig skifteprotokol 1752-1855.

Skifterne