Færdig med Fuglse herred gejstlig skifteprotokol 1788-1816.

Skifterne