Færdig med Nørvang herred tingbog 1671.
Der er ikke flere tingbøger bevaret før sammenlægning med Tørrild herred 1687.

Tingbogsuddrag