Færdig med Thisted Købstads skifteprotokol 1801-1812.

Skifterne