Færdig med skifteprotokollen Thisted Købstad 1777-1801.

Skifterne