Færdig med protokollen Thisted købstad 1757-1777

Skifterne