Færdig med første halvdel af skifteprotokol for Thisted 1757-1777

Skifterne