Viborg Stiftamt skifteforretninger 1809

Færdig med sidste år i Viborg stiftamt 1809 lbnr.1277-1320.

Skifterne