Viborg Stiftamt skifteforretninger 1808-1809. Færdig med 1808.

Skifterne