Færdig med pakken Viborg Stiftamt. Skifteforretninger 1802.

Skifterne

Desuden lagt lidt skifter fra Viborg Købstad.

Skifterne