Sider på internettet skrives med
Hyper Text Markup Language (HTML).
Dengang der kun måtte stå 3 karakterer efter punktum i filnavne,
måtte man skære l væk, så der stod
.htm.
I dag er den begrænsning væk, så den korrekte navngivning er
.html.
Jeg har nu rettet alle filnavne og henvisninger fra
.htm til .html.
Skulle nogen have et bogmærke på
http://brejl.dk/skift.htm
sendes man automatisk videre til
http://www.brejl.dk/skift.html