Færdig med pakken Viborg stiftamt skifteforretninger 1800.

Skifterne