Næsten færdig med Viborg stiftamt skifteforretninger 1800

Skifterne