Viborg stiftamt skifteforretninger. Nået halvdelen af 1798.

Skifterne