Afsluttet Nykøbing Mors skidteprotokol 1795-1828.

(fra lbnr.653-715)

Skifterne