Færdig med Nykøbing skifteprotokol 1768-1795

Skifterne