Nykøbing til 1766

Skifterne

og Thisted til 1735

Skifterne