Afsluttet skifteprotokoller for Dueholm amt 1790-1791, Ørum amt 1790-1794 og Vestervig amt 1790-1793 samt Thyholm 1790-1799 (med mindre der dukker nogle konceptskifter op, der ikke er indskrevne i protokollerne).

Skifterne