Færdig med protokollen:

Dueholm, Ørum og Vestevig amter 1786-1792.

Skifterne