Færdig med Dueholm, Ørum og Vestervig amter skifteprotokol 1773-1786

Skifterne

Der må forventes mindre justeringer, når jeg jeg har set originalprotokollen på landsarkivet i Viborg.