Dueholm, Ørum og Vestervig amter skifteprotokol 1773-1786.

Nået til 1785.

Der må forventes mindre justeringer, når jeg jeg har set originalprotokollen på landsarkivet i Viborg.

Skifterne