Dueholm, Ørum og Vestervig amter 1765-1774.

Hele protokollen

Skifterne