Dueholm, Ørum og Vestervig amter

Færdig med skifteprotol 1759-1765

Skifterne