Dueholm, Ørum og Vestervig amter skifteprotokol 1759-1765. Nået til 1763.

Skifterne