Afsluttet Dueholm, Ørum og Vestervig amter skifteprotokol 1749-1759.

Skifterne