Inga og Gerhardt Hørdum har videreført bogen med skifteuddrag fra
Hagsholm gods 1825-32 og 1832-1841.

Skifterne