Dueholm, Ørum og Vestervig amter skifteprotokol 1739-1750. Denne protokol er meget medtaget og skifter mærket med ### kan muligvis udbygges, når jeg har set originalprotokollen i Viborg.

Skifteprotokol 1749-1759, nået til 1752.

Skifterne