Takket være en henvisning fra en pensioneret professor i Kiel til en artikel i Thisted amts årbøger, har jeg udvidet skiftet efter

78 Anne Pedersdatter i Gammelbygård i Grurup sogn. 1.6.1725, fol.152.

ganske betragteligt med familiesammenhænge.

Skiftet