Færdig med Dueholm, Ørum og Vestervig amter 4. protokol 1728-1739.

Skifterne