Dueholm, Ørum og Vestervig amter skifteprotokol 1728-1739.

Nået til 1737.

Skifterne