Færdig med 3. skifteprotokol for Dueholm, Ørum og Vestervig amter 1720-1728

Skifterne