Dueholm, Ørum og Vestervig amter.

Nået til 1725.

Bemærk det store skifte lbnr.78.

Nygård skriver om skifterne lbnr.42-50, at de er så afblegede, at han ikke kan læse dem. Nu må vi se, om det er muligt, når jeg ser den originale skifteprotokol i Viborg.

Skifterne