Inga og Gerhardt Hørdum har videreført bogen:

1.900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815

med godsskifter fra Hagsholm 1811-1825.

Det forventes, at der også tilføjes uddrag fra de tre sidste protokoller,

så alle skifter til 1850 medtages.

Skifterne