Færdig med Viborg skifteprotokol 1781-1802.

Dog kun ganske få fra de sidste år idet næste protokol begynderm1794.

Skifterne