Skifte efter

Laurids Lauridsen Baggesen, rådmand i Varde. 23.4.1695.

Skiftet

Se den smukke begyndelse i nyt vindue